Ocenjevalna komisija 2022

Letošnjo ocenjevalno komisijo sestavljajo:

  • prof. Uroš Nosan – ŠC Novo mesto
  • prof. Igor Poček – ŠC Krško
  • prof. Edis Mustafić – ŠC Velenje
  • Marko Jakofčič – HTE